fb
DSCF5770 DSCF5815 DSCF5862 DSC_0257 DSC_1084 foto1 foto3 P9021241

Informacje ogólne

 

W wyniku połączenia dwóch instytucji kultury uległa zmianie dotychczasowa nazwa instytucji -  Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bieliny Nr XLVII/345/14 z dnia 20.05.2014 r. w/s połączenia samorządowych instytucji kultury – Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich w Bielinach oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bielinach i utworzenie Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach oraz z Uchwałą Rady Gminy Bieliny Nr XLVIII/348/14 z dnia 30.06.2014 r. Uchwała Rady Gminy Bieliny Nr XLVIII/348/14 z dnia 30.06.2014 r. w/s zmiany uchwały w/s połączenia samorządowych instytucji kultury – Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich w Bielinach oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bielinach i utworzenie Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach - Od 1 listopada 2014 roku funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, która została wpisana do rejestru  instytucji kultury Gminy Bieliny pod numerem 4.

Zgodnie ze statutem zadaniem Centrum jest wykonywanie zadań gminy w zakresie kultury i prowadzenia działalności kulturalnej.  

Zadania statutowe to wykonywanie zadań gminy w zakresie kultury i prowadzenia działalności kulturalnej: 

a.          wzmacniając i udostępniając dziedzictwo kulturowe oraz atrakcje turystyczne gminy Bieliny i regionu Gór Świętokrzyskich z wykorzystaniem posiadanych obiektów i urządzeń, walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych terenu gminy Bieliny i Gór Świętokrzyskich, potencjału turystycznego skupionego na tym terenie

b.            prowadząc edukację kulturalną

c.            gromadząc dobra kultury

d.            dokumentując istniejące dobra kultury, tworząc dobra kultury i dbając o nie

e.            popularyzując kulturę ludową oraz opiekując się współczesną twórczością ludową

f.             6 tworząc warunki do rozwoju wszelkich form działalności kulturalnej

g.            organizując spektakle, koncerty, festiwale, wystawy, odczyty, występy artystyczne, rozrywkowe, popularyzujące kulturę regionu, wiedzę o regionie i atrakcje turystyczne związane z regionem

h.            prowadząc działalność instruktażowo-metodyczną

i.             inicjując i prowadząc działalność wydawniczą i promocyjną

j.             organizując  imprezy  kulturalne,  krajoznawcze  i  turystyczne 

k.            rozpoznając  i zaspokajając  potrzeby kulturalne ludności

l.             nawiązując  i rozwijając  międzynarodowe  kontakty w zakresie wymiany doświadczeń 

m.          współdziałając z innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi i społecznymi

n.            promując  atrakcje  kulturalne  i  turystyczne 

o.            administrując  powierzonymi  nieruchomościami,  obiektami  i  składnikami  majątku  ruchomego

p.            pozyskując środki na realizację zadań oraz na rozbudowę zaplecza kulturalnego i turystycznego

Zgodnie z ww. uchwałą Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich jako samorządowa instytucja kultury została wyposażona w nieruchomości i ich części składowe powstałe w wyniku realizacji projektu Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Św. Krzyża – etap I służące realizacji jej celów statutowych:

- działki nr 1250,1247,1248,1249 w Bielinach Kapitulnych wraz ze znajdującym się na działce 1250 odrestaurowanym w ramach w/w projektu budynkiem „dawnego Urzędu Gminy” oraz znajdującym się na działkach 1247,1248,1249 odnowionym w ramach w/w projektu terenem przy odrestaurowanym budynku

- działek nr 78/4, 77/4,76/4 w Hucie Szklanej, zabudowanych w ramach w/w projektu obiektami parkingu, obiektami pełniącymi funkcje handlowe, użyteczności publicznej oraz rekreacyjne(punkty sprzedaży pamiątek, toalety, plac zabaw dla dzieci)

– działek nr 10/1, 10/2,11/1, 11/2 w Hucie Szklanej zabudowanych w ramach w/w projektu obiektem zrekonstruowanej wioski średniowiecznej, budynkiem karczmy.

 

Bogactwo historii ziemi świętokrzyskiej było impulsem do stworzenia koncepcji projektu „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich…”. W ramach jego realizacji powstało szereg atrakcji, które mają na celu zachęcić turystów do zwiedzania Gór Świętokrzyskich, ale też mają zaprezentować walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze Ziemi Świętego Krzyża.

Święty Krzyż rokrocznie odwiedza blisko 200 tys. turystów (z Polski, jak również spoza niej), zarówno są to grupy zorganizowane, pielgrzymi, jak również turyści indywidualni. Jedyna droga kołowa prowadząca na Święty Krzyż biegnie przez Gminę Bieliny, miejscowość Hutę Szklaną, w której powstała Osada Średniowieczna oraz infrastruktura około turystyczna: wygodny parking dla autokarów i aut osobowych, pasaż handlowy, plac zabaw, miejsca rekreacji, toalety, będące przedmiotem realizacji projektu „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża – etap I”.

 

Przedmiotem projektu była realizacja 6 działań

 

Renowacja wschodniej i północnej fasady Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu

Zad. polegało na odrestaurowaniu elewacji wschodniej i północnej Klasztoru - odnowieniu części kamiennych i tynków elewacji. Zespół Klasztorny na Św. Krzyżu posiada metrykę średniowieczną, jest wpisany do rejestru zabytków. (pierwsza część prac została zrealizowana dzięki środkom ZPORR 2004-2006

 

Kompleksowe zagospodarowanie nieruchomości gminnych w Hucie Szklanej  (obiekt zarządzany przez Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich)

Od wiosny 2011 roku teren służy turystom, którzy przyjeżdżają w Góry Świętokrzyskie oraz do klasztoru na Św. Krzyżu, a także mieszkańcom gminy i okolic. Efektem realizacji zadania jest zagospodarowanie turystyczne terenu w Hucie Szklanej o pow. około 20 tys. m2 poprzez: budowę ponad 100 miejsc parkingowych, straganów handlowych, obiektu małej gastronomii, 2 wiat, placu zabaw, toalet.

 

Rekonstrukcja „Wioski Średniowiecznej” w Hucie Szklanej (obiekt zarządzany przez Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich)

Wioska została wybudowana na nieruchomości gminnej o pow. 1,58 ha. Zlokalizowane są w niej stanowiska rzemieślnicze, w których w interaktywny sposób ukazywane jest życie i praca z czasów średniowiecza. Na terenie Osady powstała Izba Dobrego Smaku - karczma regionalna. Uroczysta inauguracja obiektu odbyła się 8 V 2011.

To miejsce o charakterze turystyczno – edukacyjno - rekreacyjnym, które pozwala przenieść się turystom w czasy pierwszych osadników Gór Świętokrzyskich. W obiekcie jego „mieszkańcy” - stała grupa aktorska wciela się w postaci ze średniowiecza tak, by odwiedzający mogli „namacalnie” poznać specyfikę życia w ówczesnej epoce.

Tutaj każdy może poznać średniowieczną rzeczywistość z całym jej kolorytem – z pogańskimi bóstwami, których na szczycie Łysej Góry czcili przed wiekami pradawni mieszkańcy tych ziem. To właśnie tu można spotkać bohaterów świętokrzyskich legend,  a także  pierwszych osadników Gór Świętokrzyskich i ich pracę (każde stanowisko poświęcone jest innemu zawodowi i zajęciu, np. garncarstwu, tkactwu, rolnictwu, kowalstwu itp.). Zwiedzający mogą również sami „wcielić się” w przedstawicieli starych zawodów, spróbować tradycyjnych czynności – własnoręcznie ulepić garnek z gliny czy utkać troczek.

Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych w regionie technik i metod  - interaktywnych pokazów, warsztatów, inscenizacji i zajęć edukacyjnych wzbogaconych prezentacjami utrzymanymi w klimacie słowiańskim znacznie zwiększyła się atrakcyjność Osady Średniowiecznej, a tym samym całej gminy i obszaru u stóp Łysej Góry. Generuje to dodatkową ilość turystów i gości chcących uczestniczyć w niezwykłej podróży w czasie – zwłaszcza grupy szkolne dzieci i młodzieży, dla których pobyt w Osadzie Średniowiecznej ma wymiar przede wszystkim edukacyjny – żywe lekcje historii, pełne przygód i niezapomnianych wrażeń. Dodatkowym atutem jest charakterystyczna infrastruktura obiektu oraz wspaniałe otoczenie przyrody i walory krajobrazowe (bliskość Świętego Krzyża, Świętokrzyskiego Parku Narodowego, szlaków pieszych, malownicze widoki).

 

Osada została podzielona na 3 części:

- I strefa położona na zboczu od strony drogi prowadzącej na Święty Krzyż: funkcja socjalno - rekreacyjno - gastronomiczna z karczmą regionalną, bramą główną -  „wehikułem czasu” oraz placem zabaw „grodziskiem”

- II strefa ”sacrum” pośrednia położona na niewielkiej wyniosłości, do której przechodzi się przez pomost drewniany nad potokiem - okresowym dopływem rzeczki Hutki. W tej sferze znajduje się: staw „mokradło”, Święty Gaj, kręgi bóstw Śwista, Pośwista i Pogody, amfiteatr,

- III strefa z osadą słowiańską z budownictwem nawiązującym do średniowiecza składającą się z chat, warsztatów prezentujących poszczególne rzemiosła i studnią po środku. 

 

Po trzech latach funkcjonowania Osady widoczna jest tendencja wzrostu ruchu turystycznego i korzystania z oferty turystycznej powstałej w efekcie realizacji projektu „Centrum Tradycji…”. Turyści przybywający na Święty Krzyż, korzystają z oferty Centrum…, dlatego też realizacja przedsięwzięć w ramach projektu dała ogromną szansę propagowania i upowszechnia kultury, tradycji, obrzędowości wśród ogromnej liczby turystów z całej Polski. W roku 2011 z oferty Centrum Tradycji skorzystało 8483 osób, w 2012: 8000, w 2013: około 35 tysięcy osób.

 

W roku 2011 i 2012 oraz w 2013 (maj) w Osadzie Średniowiecznej odbyły się trzy edycje Pikniku Średniowiecznego. W roku 2011 wydarzenie połączone było z inauguracją obiektu. Tego dnia odwiedziło osadę kilka tysięcy mieszkańców gminy i turystów z regionu i całego kraju. Podczas wydarzenia goście mogli zobaczyć i obserwować wykonywanie codziennych czynności ludzi średniowiecza. Nie zabrakło innych atrakcji: występów artystycznych, kiermaszu rękodzieła oraz pokazów średniowiecznego tańca.  Odbył się także spektakl „Sabat czarownic”, który powstał na kanwie słowiańskich legend (nawiązanie do produktu turystycznego „Kraina Legend Świętokrzyskich”, który od 2006 roku funkcjonuje i rozwija się na terenie Gminy Bieliny). Od roku 2011 w obiekcie odbywa się uroczyste rozpoczęcie sezonu turystycznego w sercu Gór Świętokrzyskich.

Od roku 2011 podczas każdego sezonu turystycznego prócz prezentowania codzienności średniowiecznych osadników (stała grupa aktorska przedstawia czynności i zwyczaje słowiańskich przodków) odbywają się liczne wydarzenia będące okazją do zaprezentowania dorobku twórczości ludowej, rękodzieła artystycznego, przysmaków świętokrzyskiej kuchni oraz prezentacji zespołów popularyzujących folklor. Powstały również scenariusze questów    i gier terenowych po obiekcie, dzięki którym w sposób ciekawy i nietuzinkowy turyści mogą poznać tajniki Osady.

   Utworzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wraz z polem namiotowym  w Hucie Starej

    W budynku SP w Hucie Starej (przy drodze powiatowej Huta Nowa – Święty Krzyż) powstało schronisko dla młodzieży i pielgrzymów. Stworzono blisko 50 miejsc noclegowych wraz z zapleczem sanitarno – gastronomicznym, rekreacyjnym oraz polem namiotowym. Obok wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne.

     

    Zagospodarowanie centrum Bielin wraz z odbudową, budową, przebudową, rozbudową i nadbudową starego budynku Urzędu Gminy (obiekt zarządzany przez Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich)

     

    W centrum Bielin na pow. około 500 m2, na miejscu starego budynku Urzędu Gminy powstał obiekt pełniący funkcję centrum aktywności lokalnej, w którym swoją siedzibę ma Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich – samorządowa instytucja kultury zarządzająca infrastrukturą powstałą w ramach projektu – oraz organizacji pozarządowych, koła gospodyń wiejskich i inne grupy nieformalne działające w Gm. Bieliny. Zagospodarowano także powierzchnię ok. 900m 2 wokół budynku.  W Centrum organizowane są wydarzenia o charakterze kulturalno – społecznym.

    Miejsce wspaniale wypełnia funkcję integracji społecznej oraz pobudzania aktywności mieszkańców - w miejscu starego budynku Urzędu Gminy powstało swoiste centrum aktywności społecznej. Stanowi ona siedzibę samorządowej instytucji kultury zarządzającej obiektami powstałym w ramach projektu, a także kreującej życie społeczne w gminie. To tu swoje siedziby mają organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich. To tu zespoły muzyczne oraz nieformalne grupy taneczne i aktorskie odbywają cykliczne próby oraz realizują przedsięwzięcia i pomysły o charakterze społecznym.

    Szereg wydarzeń cyklicznych i okazjonalnych odbywa się w siedzibie Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich w Bielinach. Od roku 2011 baza lokalowa (sala konferencyjna na ok. 80 osób ze sceną, zapleczem sanitarnym i socjalnym) jest wykorzystywana do organizacji wydarzeń o charakterze lokalnym (np. Dzień Kobiet, Dzień Żołnierzy Wyklętych, szkolne przeglądy i konkursy, benefisy, spotkania autorskie, wystawy i in.), spotkań, szkoleń i wizyt studyjnych odwiedzających gminę Bieliny w celu wymiany doświadczeń i pozyskania dobrych praktyk np. w zakresie skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych, aktywizowania lokalnej społeczności).

    To tu odbywają się cykliczne próby zespołów muzycznych, kół gospodyń wiejskich, grup tanecznych i aktorskich. Dotychczas gmina nie dysponowała podobną bazą infrastrukturalną, którą mogłaby udostępnić na potrzeby mieszkańców. 

     

    Rekonstrukcja zabytkowej zagrody chłopskiej w Kakoninie

    Zadanie polegało na rekonstrukcji wozowni, stodoły oraz kompleksowym zagospodarowaniu terenu wokół istniejących już obiektów wraz z budową parkingu. Zagroda stanowi rekonstrukcję świętokrzyskiej zabudowy gospodarczej z k. XIX w.

     

    Anna Łubek
    Banery

    Gra

    Mapa dojazdu
    Księga gości
    E-kartki
    Fotogaleria
    Nasi partnerzy
    • Agencja Turystyki
    • Aviatour Biuro i Doradztwo Turystyczne
    • Danuta Ramiączek - licencjonowany przewodnik świętokrzyski
    • Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego
    • Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry
    • LOT Partnerstwo Ziemia Świętego Krzyża
    • MPR - Miejsce Przyjazne Rowerzystom
    • Oddział Świętokrzyski PTTK
    • Stowarzyszenie Atrakcje Gór Świętokrzyskich
    • Szkoła Podstawowa w Hucie Starej
    • Świętokrzyski Park Narodowy
    • Świętokrzyskie Travel
    • Urząd Gminy Bieliny
    Newsletter
    Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
    Licznik odwiedzin:
    3758081
    Dzisiaj:
    99
    Gości on-line:
    4
    Twoje IP:
    54.167.194.4
    Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach
    Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
    tel.: +48 41 26 08 151 do 159, fax: 41 26 08 168, email: dyrekcja@osadasredniowieczna.eu, http://www.osadasredniowieczna.eu
    NIP: 657-29-15-666, Regon: 260803588

    Serwis internetowy stosuje pliki cookies . Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w polityce prywatności.
    Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

    projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA