pl en

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach

Gmina Bieliny

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach powstało z połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury oraz Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich i została wpisana do rejestru  instytucji kultury Gminy Bieliny pod numerem 4.

Zgodnie ze statutem zadaniem Centrum jest wykonywanie zadań gminy w zakresie kultury i prowadzenia działalności kulturalnej.  

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach jest instytucją o bogatej historii i wszechstronnym działaniu, która ma na celu promowanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego regionu Gór Świętokrzyskich. Oto główne elementy działalności i cele naszej instytucji:

 

  • Promocja turystyki: Centrum działa jako punkt informacyjny dla turystów odwiedzających region Gór Świętokrzyskich. Zapewnia informacje na temat atrakcji turystycznych, tras pieszych i rowerowych, miejsc noclegowych oraz wydarzeń kulturalnych.
  • Organizacja wydarzeń kulturalnych: Instytucja regularnie organizuje różnorodne wydarzenia kulturalne, które promują lokalną kulturę, sztukę i tradycje.
  • Edukacja i działalność edukacyjna: Centrum angażuje się w działalność edukacyjną, oferując programy edukacyjne, warsztaty i prezentacje.
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego: Jednym z głównych celów Centrum jest zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu, w tym tradycji ludowych, rękodzieła, folkloru i obyczajów.
  • Współpraca z lokalnymi społecznościami: Centrum współpracuje z lokalnymi społecznościami, organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi i innymi instytucjami w celu promowania rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz integracji społeczności lokalnych.

 

Dzięki swojej działalności Centrum Tradycji Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach przyczynia się do rozwoju turystyki, promocji kultury lokalnej i zachowania dziedzictwa regionu Gór Świętokrzyskich.

 

Learn how we helped 100 top brands gain success